Aktuality

Termíny písemek

06.01. LIT 1LH Středověk
07.01. LIT 3LH Světová próza 1.pol.20.stol. (Francie, Německo)
08.01. DEK 1C, 1LH Románské umění

Možnost dopisování a opravování písemek končí dne 15. 1. 2015.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License