CV

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.
Mark Twain

Kateřina Musilová (1985)

Vzdělání

2005-2010: Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta: Učitelství pro střední školy, obor český jazyk a literatura
Filosofická fakulta: Učitelství pro střední školy, obor historie

2001-2005: Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Jazykové dovednosti
německý jazyk
anglický jazyk
latina
lužická srbština (pasivně)

Publikační činnost
Musilová, Kateřina: Srpen 1968 na Pardubicku. In: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, XLIV.ročník, 2009, číslo 1-2, str. 32-52

Konference, semináře, kurzy dalšího vzdělávání
International Airborne Youth Conference „Face Freedom“. Arnhem, Netherlands 2003
Co je fašismus a nacismus. Památník Lidice 2009
MODES: Politické procesy 50.let. Retribuční soudnictví. FF UHK 2010
Intenzivní metodická podpora pro pedagogické pracovníky - Jak na výuku komunikace v hodinách českého jazyka. Mansio 2011
Média a multimédia v pedagogické praxi: Filmová a multimediální tvorba. IDV UHK 2011
Jak vyučovat o holokaustu. Památník Terezín III/2011
Holokaust ve vzdělávání. Památník Terezín XI/2011
Metodický seminář eTwinning. Chrudim 2011
MODES: Etiketa běžného dne. FF UHK 2011
Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka. NIDV Pardubice 2012
Učení na míru. Scio 2012
MODES: Terorismus ve 20.století - od Černé ruky po Al-Kájdu. FF UHK 2012
MODES: Tyrani v dějinách - od V.I.Lenina po diktátory třetího světa současnosti. FF UHK 2012
Využití médií ve výuce dějepisu. Ústav pro studium totalitních režimů 2013

Odborná příprava
Hodnotitel ústní zkoušky státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury - základní úroveň, vyšší úroveň, PUP. CERMAT 2010
Hodnotitel písemné práce státní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury - základní úroveň, vyšší úroveň, PUP. CERMAT 2010
Zadavatel státní části maturitní zkoušky. CERMAT 2012
Zadavatel státní části maturitní zkoušky pro žáky s PUP. CERMAT 2012

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License