Dějepis pro cestovní ruch

V hodinách dějepisu si připomeneme nejvýznačnější události českých i světových dějin od pravěku až po současnost. Vedle dějin politických se
seznámíme také s vývojem hospodářským. Dějinám kulturním a společenským bude věnován samostatný předmět - dějiny kultury.
K dispozici dostanete také poznámky k jednotlivým tematům, ke stažení budou na této webové stránce.


Výpisky

Úvod do studia
Pravěk
Starověk orientálních států
Starověk antických států
Středověk
Velká Morava
Český stát za vlády Přemyslovců
Doba lucemburská
Husitství
Novověk
České země v předbělohorském období
Třicetiletá válka
Evropa po třicetileté válce
České země po třicetileté válce
Vznik USA
Osvícenský absolutismus
Velká francouzská revoluce
Napoleon Bonaparte
Evropa po napoleonských válkách
Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu
Revoluce 1848
Sjednocení Itálie; Sjednocení Německa
Habsburská monarchie ve 2.polovině 19.století
Evropa v předvečer první světové války

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License