Dějepis pro pedagogické lyceum

V hodinách dějepisu si připomeneme nejvýznačnější události českých i světových dějin od pravěku až po současnost. Vedle dějin politických se seznámíme také s vývojem hospodářským, společenským a především kulturním.


2L: Evropa v 17.století


3L: Svět mezi dvěma světovými válkami - otázky ke zkoušení


Pravidla pro psaní ročníkových prací

1) Titulní strana (téma; jméno a příjmení; datum)
2) Úvod
3) Vlastní text (Times New Roman, 12b, řádkování 1,5; rozsah: 2 strany formátu A4)
4) Závěr
5) Použitá literatura (minimálně 3 prameny, mohou být i internetové stránky; dodržte správný způsob citace!)


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License