Dějiny kultury

Kurz z dějin kultury bude věnován proměnám pojímání estetiky v dějinách. Od nejstarších projevů kultury v pravěku se přes jednotlivé slohy dostaneme až k umění současnému. Vedle dějin umění budeme sledovat proměny životního stylu a proměny společnosti. Vývoj kulturních dějin bude doplněn o tematicky uzavřené přednášky, např. dějiny filmu, dějiny odívání, život ve středověku apod.

Nezapomeňte se podívat, jaká je Doporučená literatura

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License