Kritéria hodnocení

Písemná práce = prověrka s aktivní tvorbou odpovědí, ve stylu „piš co víš“
Test = výběr odpovědi z několika možností (počet správných odpovědí bude uveden při zadávání testu)

Hodnocení testů a písemných prací:

  • každá otázka bude hodnocena adekvátním počtem bodů
  • pokud je v případě testu více správných odpovědí, bude plný možný počet bodů za otázku udělen, pakliže budou zaškrtnuty všechny správné varianty; pokud bude zaškrtnuto méně správných možností, bude otázka hodnocena polovičním počtem bodů; v případě, že bude zaškrtnuto více odpovědí (tzn. bude označena alespoň jedna špatná odpověď), bude otázka hodnocená nulovým počtem bodů
  • hodnocení testů a písemných prací:
100% - 95% 94% - 81% 80% - 56% 55% - 41% 40%- 0%
1 2 3 4 5

Podmínky závěrečné klasifikace:

  • absence nesmí přesáhnout 25% z celkového počtu vyučovacích hodin v daném období
  • student musí získat alespoň 75% průměrného počtu známek v daném období
  • v případě zadání referátu jeho ústní přednesení a odevzdání v písemné podobě (elektronicky)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License