Side

Dobrý den!

Vítejte na mých stránkách. Jmenuji se Kateřina Musilová a ve školním roce 2016/2017 vyučuji na Hotelové škole Bohemia a Střední škole Bohemia v Chrudimi český jazyk, literaturu, profesní komunikaci, dějepis a dějiny kultury. Zároveň jsem třídní učitelkou ve třídě I.LH.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License